Cảm âm Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bản chuẩn ( mới cập nhập )

Cảm âm Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bản chuẩn
Cảm âm Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ bản chuẩn

Hữu Sở Tư – Sáo Trúc – OST Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ
Cảm âm cho các bạn:
D’ R’ M’ R’ D’ L, D’ SI L S M
D’ R’ M’ R’ D’ R’, M’ S’ M’
M’ S’ L’ (SI’) S’ M’ R’
D’ R’ M’ S’ R’ M’
L D’ R’ M’ R’ L, S L
D’ R’ M’ R’ D’ L, D’ SI L S M
D’ R’ M’ R’ D’ R’, M’ S’ M’
M’ S’ L’ (SI’) S’ M’ R’
D’ R’ M’ S’ R’ M’
L D’ R’ M’ R’ L, S L
L D’ R’ M’ R’ D’ L D’…
L D R M R D
D R M S R M
M R L L D S M S L M
M S L L S M R
M S M R M L
L D R M X S L…

Xem thêm: 1000 Cảm Âm Sáo Trúc Hay Nhất Tuyển Chọn Đa Thể Loại

1000 Cảm Âm Sáo Trúc Hay Nhất Tuyển Chọn Đa Thể Loại © 2018 - sheet nhạc hay