Cảm âm Hang BeLem bản chuẩn có lời việt ( Cực Hit)

Cảm âm Hang BeLem bản chuẩn có lời việt ( Cực Hit). bản cảm âm được 1000 cảm âm sáo trúc sưu tầm trên mạng, các bạn cùng tham khảo nhé.

Cảm âm Hang BeLem
Cảm âm Hang BeLem

Cảm âm Hang BeLem
Đêm đông lạnh lẽo chúa sinh ra đời 
Đ2_r2 đ2, l đ2 đ2 l s f
Chúa sinh ra đời, nằm trong hang, đá nơi máng lừa. 
F m r đ, đ f l đ2, s l f
Trong hang Bêlem ánh ság tỏa làn tưg bừg
L l l l đ2 đ2 sib l sib s
Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng 
S s s s sib sib l s l f
Đàn hát réo rắt tiếng hát, sướng ca dư âm vang xa
F r2 r2_r2_r2_r2 …r2_f2 đ2_đ2_đ2_đ2
Đây chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. 
Đ2 r2 đ2 l, đ2_l s f s
Người hỡi hãy kịp bước tới, đến xem nơi hang Bê lem 
F r2 r2_r2_r2_r2 … r2 f2 đ2 đ2_đ2_đ2 đ2
Ôi chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. 
Đ2 r2 đ2 l … l_đ2_l s … s_l_s f
Nửa đêm mừng chúa giáng sinh ra chốn nhân trần 
Đ f s l sib l s l s f
Người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than 
Đ f l đ2 r2 đ2 sib l s l
Nơi hang Bê lem thiên thần sướng ca 
Đ2 đ2 đ2 đ2 l f r2 đ2
Thiên chúa vinh danh chúng dân an hòa 
Đ2 r2_đ2 l l_đ2_l s … s_l_s f

Xem thêm: 1000 Cảm Âm Sáo Trúc Hay Nhất Tuyển Chọn Đa Thể Loại

1000 Cảm Âm Sáo Trúc Hay Nhất Tuyển Chọn Đa Thể Loại © 2018 - sheet nhạc hay